KURUMSAL » Hizmetlerimiz

 

PROJE ALGISININ VE HEDEF KİTLENİN BELİRLENMESİ
 
-Planlanan projenin insanlar tarafından nasıl algılanacağı, hedef kitlenin kimlerden oluşacağı ve proje algısı ile hedef kitlenin uyum ve iletişimi çalışmalarında aktif olarak rol alınması ,
-Proje kimler için üretilecek? Potansiyel müşteriler kimler? Potansiyel müşterilerin satın alma davranışlarını etkileyen öğeler neler? Gibi soruların cevaplandırılması ,
-Potansiyel müşterilerin değerleri, istekleri ve satın alma güçleri ile projenin fiyatları arasındaki uyum, görsel-metinsel anlatım, firmanın müşterilere vaadleri, Projenin rakiplerinden farkları ve bu farkların anlatım şekillerinin belirlenmesi.
 
FİYATLANDIRMA
 
-Üretilecek projenin hak ettiği fiyatın tespitinde gerçekçi yaklaşımlarda bulunarak projeyi başarı ile fiyatlandırılması,
 -Projenin satış sürecinde akılcı yaklaşımlarla yapılan fiyat artışları hem satış sürecine hem de projeden elde edilecek ciroya olumlu bir şekilde yansıtılması ,
 -Şerefiye farklarından, birim metrekare fiyatlandırmasına ve projenin satış süresince yapılan fiyat artışlarına kadar fiyatlandırma ile ilgili tüm aşamalarda gerçekçi bir bakış açısıyla hareket edilmesi ve satışın üretim süreci ile paralel bir şekilde ilerlemesine imkan sağlayan çözüm önerilerinin geliştirilmesi,
 
PAZARLAMA PLANI
 
-İnşaat sektöründe doğru sonuçları elde etmek için pazarlama planınızdaki tercihlerinizin de doğru olması için  inşaat projeleri pazarlama ve satışında uzmanlaşmış bir grup olarak ; en doğru pazarlama kararlarıyla yüzlerce fikir arasından ideal tercihleri yaparak projenin başarıya taşınması 
- Pazarlama planında hangi özelliklerin ön plana çıkarılacağından, reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarında nerelerde, nasıl ve ne sıklıkla yer alınacağına  kadar, alınması gereken tüm kararlarda firmaya yol gösterilmesi ,
 
GÜNCEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME
 
-Günün ekonomik koşullarına, rakip projelerin durumuna, üretilen projenin inşaat seviyesine, mevsimsel döngüye, üretici firmanın finansman ihtiyaçlarına göre pazarlama ve satışını üstlendiği projeyi gündemde tutacak farklı çözüm önerileri ve stratejiler geliştirerek pazarlama ve satış sürecinin devamlılığının sağlanması,
KAMPANYA HAZIRLAMA 
-Tüketicilerin satın alma davranışları göz önünde bulundurularak Projenin tüketicilerin önüne koyduğu finansman modellerinin belirlenmesi,
-Rekabetin yoğun olarak yaşandığı inşaat sektöründe potansiyel müşterilere sunulacak kampanyaların belirlenmesi, 
-Projenin satış süresince piyasa koşullarına göre düzenlediği satış kampanyalarıyla tüketicilerin ilgisinin ve dikkatinin sürekli canlı tutulması  için yeni kampanyalar düzenlenmesi, 
- Düzenlenen kampanyalarda akılcı, detaylı ve yenilikçi bir bakış açısıyla hareket edilmesi, aynı zamanda uyguladığı proje kampanyalarının, rakiplerin kampanyalarına göre pozisyonunu da sürekli gözlemleyerek, çok sayıda projeyi değerlendirmeye alan potansiyel müşterilerin karar alma sürecinde bu kararın firma lehine olmasının sağlanması ,
 
SATIŞ DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI
 
-Projenin satışına başlamadan önce satış sürecinde kullanılacak her türlü dokümanın içeriği, belirlenen satış politikalarına uygun olarak   önceden organize edilmesi ,
 -Satış dokümanlarının içeriğinin projenin avukatı ve teknik ekipleriyle birlikte hazırlanması ,  
 - Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri, Teknik Şartname ve Mahal Listesi ,Vaziyet ve Kat Planları, Çek-Senet Tabloları, Muvaffakatnameler, Vekaletnameler, Müşteri Bilgi Formları, Fiyat Listeleri, Opsiyon Listeleri, Kapora Belgeleri, Kredi Hesaplama Tabloları, Banka Kredi Evrakları v.b satışla ilgili tüm dokümanların şekil ve içeriğinde projenin kurumsal formatına uygunluğunun sağlanması, 
 
PAZARLAMA VE SATIŞ EKİPLERİ
 
-Satış Müdürü , Satış Koordinatörleri ve Müşteri Temsilcileri’nden oluşan satış ekibinin satış ofisinde görevlendirilmesi ve sadece satış aktiviteleriyle ilgilenmelerinin sağlanması,
  - Satış ekibinin  satış sürecinin  projenin özelliklerine göre hazırlanması ve satış ekibinde kimin hangi görevleri üstleneceği satış süreci içinde şekillendirilmesi,
  - Projenin büyüklüğü ,konumu,kampanya değişiklikleri,tamamlanma süresi,inşaat aşamaları v.b göz önünde bulundurularak satış ekibinde görevlendirilecek kişi sayısının belirlenmesi ,
 
SATIŞ EKİBİ YÖNETİMİ
 
 -Projenin satış başarısındaki en önemli faktörlerden biri olan ve müşteri ilişkilerini gerçekleştiren satış ekibinin verimliliği için tüm detaylarının iş ortağı adına organize edilmesi ,
  - Pazarlama ve Satış Departmanı’nda yer alan çalışanların performansının aylık değerlendirme yöntemleriyle sürekli olarak ölçümlenmesi,
   -Müşteri karşısında aynı dilden konuşan  verimli ve etkili iş üretebilen eğitimli bir satış ekibinin oluşturulması ve denetlenmesi , 
   -Bu denetimler sonucunda, varsa sunum hatalarının düzeltilmesi ve sunum kalitesini artırmak için gerekli kişisel eğitimlerin yapılması ,
  - Satış Ekibinin başarısını etkileyecek motivasyonunu en üst seviyede tutacak ödül programlarının uygulanması , 
 
 
HERKESİN AYNI DİLİ KONUŞMASI
-Projenin pazarlama ve satış sürecinde müşteriyle dolaylı ya da dolaysız etkileşimde bulunan  satış ekibinden reklam ajansına ve firma çalışanlarına kadar herkesin, müşterinin güveninin kazanılması için aynı dili konuşmasının sağlanılması
PROJE  SUNUMU VE  SATIŞ
-Potansiyel müşterilerin satış ofisiyle ilk temasından satış sözleşmelerinin imzalanma sürecine kadarki tüm aşamaların  yürütülmesi , 
-Potansiyel müşterilerle yapılacak telefon görüşmeleri, tüm mail trafiği, müşterilerin karşılanması, projenin hem maket üzerinde hem de örnek dairede tüm detaylarıyla anlatılması, müşteri sorularının cevaplandırılması, fiyat ve kampanya görüşmeleri, müşteri pazarlıkları, sözleşme evraklarının hazırlanması ve imzalama süreci, bankalarla ilişkiler, firmanın muhasebe departmanıyla koordinasyonunun satış ekibi tarafından gerçekleştirilmesi ,
SÜREKLİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
 - Proje ile tanışmış olan gayrimenkul satın almış ya da henüz almamış olan tüm müşterilerle iletişimin sürekliliğinin sağlanması , 
- Proje ile tanışmış ama henüz projeden gayrimenkul almamış potansiyel müşterilerin  kampanyalardan haberdar edilmesi ve  fikirlerinin satın alma davranışına dönüştürülmesi ,
DÜZENLİ BİLGİ AKIŞI 
-Tüm pazarlama ve satış aktiviteleri sonucunda elde edilen veriler ve sonuçlar, projenin gelecek planlamalarında kullanılmak üzere düzenli ve takip edilebilir bir formatta iş ortağına sunulması ,
-Aylık satış rakamlarından daire tiplerinin satış performansına, reklam ve ziyaretçi kaynaklarına kadar proje ile ilgili tüm veriler derlenerek iş ortağına belirli periyotlarda sunulması. 
2. EL SATIŞLAR
-Projeden satın aldığı gayrimenkulü projenin satışları devam ederken herhangi bir sebeple satmak isteyen müşterilerin bu ihtiyaçlarının projenin menfaatleri doğrultusunda Satış Ekibi tarafından organize edilmesi ,
-Satışları devam eden  projenin fiyat politikaları ve satış stratejilerinin aksamadan devam edebilmesi için proje içindeki ikinci el satışların da kontrol altında tutulmasının sağlanması ve  ikinci el satışların projenin satış sürecini aksatmaması için gerekli faaliyetlerin iş ortağı adına organize edilmesi ,
REKLAM AJANSI İLİŞKİLERİ
-Projenin satışının başladığı andan satışın sonuna kadar reklam ajanslarıyla günün koşullarına göre yaratıcı çalışmalarda bulunulması, yeni ve gündemde kalacak dikkat çekici söylemler geliştirilmesi ,
- Projenin tüm satış sürecinde reklam ajanslarıyla sürekli toplantılar yaparak reklamlarda hangi mecraların ne şekilde kullanılacağını, basın bültenlerinin içeriğini ve öne çıkarılacak konuların tespitinin koordine edilmesi ,
SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
-Satış süresince sağlanan hizmetler kadar, satış sonrasındaki hizmetlerin kalitesi de müşterinin firmayı algılamasında belirleyici olmaktadır. Satış öncesinde sunduğu ilgili ve kaliteli hizmeti satış sonrası hizmetlerde de sunarak, kulaktan kulağa reklam yapacak bir hayran kitlesinin kazanılmasının sağlanması ,
 - Kredili satışlarda müşteri banka , vadeli satışlarda müşteri ve firma arasındaki ilişkinin düzenlenip takip edilmesi ,
-Satılan gayrimenkullerin müşterilere teslimi sürecindeki randevu organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve müşterilerden gelen istek, öneri ve şikayetlerin üretici firmaya iletilmesi ,